Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Activitatea 2 Informare şi publicitate privind proiectul

2.1. Organizarea procedurii de achiziţie de servicii şi materiale de informare şi publicitate

În primele trei luni de la semnarea contractului de finanţare vor fi derulate procedurile de achiziție publică specifice necesare achiziţiei de servicii şi materiale de informare şi publicitate astfel încât să se asigure vizibilitatea proiectului şi conştientizarea publică pe întreaga perioadă de implementare a proiectului.
Durata procedurii de achiziție publică a serviciilor și materialelor de informare și publicitate: 3 luni;
2.2. Organizarea evenimentelor de lansare, respectiv finalizare a proiectului
Beneficiarul contractului de finanțare neramburabilă, după semnarea contractului de finanțare va da un anunț de presă într-un ziar local și regional prin care va anuța începerea implementării proiectului și faptul că acesta beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional Creșterea Competitivității Economice, operațiunea 232. Un anunț similar va fi făcut și la finalizarea proiectului, prin care se va adduce la cunoștință opiniei publice ca a fost finalizat proiectul intitulat ”Centru de Cercetare Mecatronică a Siguranţei Transportului Public în Comun de Călători”, care a beneficiat de finanțare nerambursabilă în cadrul POS CCE, operațiunea 232. Aceste anunțuri de presă vor fi concepute și transmise spre publicare de către membrii echipei de management al proiectului, fără a implica furnizorul de servicii și materiale de informare și publicitate.
Pentru informarea şi conştientizarea publică se vor organiza două conferinţe de presă, una în momentul demarării proiectului, în prima lună de implementare, iar a doua la sfărşitul acestuia, în ultima lună de implementare. Acestea vor conţine elemente de vizibilitate a proiectului conform anexei privind măsurile de informare şi publicitate din Contractul de finanţare şi Manualului de identitate vizuală.
Aceste evenimente au scopul de a promova faptul că proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi de Guvernul României prin Programul Operaţional Sectorial, precum şi de a idenitifica influenţele pe care viitorul proiect le va avea asupra factorilor interesaţi. La aceste evenimente vor fi invitaţi reprezentanţi ai tuturor organismelor care pot fi interesate direct sau indirect, alte persoane, organizaţii identificate ca interesate de realizarea proiectului.
Pregătirea evenimentului de lansare a proiectului presupune realizarea următoarelor acţiuni:
- Realizarea mapei de prezentare a proiectului şi a mapei de presă, respectiv comunicat de presă şi realizarea fişei rezumat al proiectului, în care se vor regăsi informaţii privind:
- programul de finanţare
- scurta prezentare a beneficiarului proiectului şi a grupurilor ţintă
- rezumatul proiectului care să conţină date privind justificarea necesităţii implementării proiectului, obiectivele proiectului, indicatorii, rezultatele aşteptate, precum şi date despre bugetul proiectului
- Rezervarea locaţiei şi asigurarea logisticii necesare
- Idenitificarea tuturor persoanelor care pot să influenţeze în mod pozitiv sau negativ dezvoltarea proiectului.

Conferinţa de presă organizată în ultima lună de implementare a proiectului se va realiza pe modelul celei de la demararea proiectului cu menţiunea că la evenimentul de finalizare va fi organizat un moment festiv (panglica inaugurală) la locaţia proiectului.
Durata acestei subactivități: prima lună de implementare a proiectului; ultima lună de implementare a proiectului;
2.3.Asigurarea vizibilităţii proiectului
Asigurarea vizibilităţii proiectului se realizează prin:
- instalarea temporară a unui panou la loc vizibil pe şantierul imobilului care face obiectul lucrărilor de reabilitare, de la demararea lucrărilor, până la finalizarea acestora. Panoul va conţine informaţii privind finaţarea proiectului, în conformitate cu Manualul de identitate vizuală;
- instalarea unui panou publicitar permanent după finalizarea lucrărilor de construcţii, panou ce va conţine informaţii despre proiect şi despre modul de finanţare al acestuia
- transmiterea unui comunicat de presă în cel de-al doilea an de implementare a proiectului. Acesta va fi întocmit conform Manualului de identitate şi va conţine informaţii referitoare la stadiul de desfăşurare a lucrarilor.
- Crearea și lansarea unei pagini web pentru asigurarea vizibilității Centrului de Mecatronică;
- Pentru realizarea panourilor şi banerelor publicitare, broşurilor, pliantelor precum şi pentru organizarea evenimentelor de promovare se va proceda la contractarea unui furnizor specializat prin organizarea unei proceduri de achiziţie publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Durata acestei subactivități: luna 1 pentru panou temporar, luna 20 pentru plăcuță permanentă; luna 3-4-5 elaborarea și lansarea site-ului, editarea etichetelor care se vor lipi pe echipamentele cumpărate, luna 19;

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României