Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Beneficiari

 

Grupurile/entităţile ce vor beneficia de pe urma rezultatelor proiectului vor fi:

Ca şi beneficiari direcţi vizat de rezultatul proiectului vor fi de asemenea şi angajaţii, al căror beneficiu va fi îmbunătăţirea/ameliorarea condiţiilor de lucru, scăderea timpului efectiv de intervenţie dar şi specializarea angajaţilor în utilizarea unor tehnologii de ultimă generaţie, noi şi inovative în România.

Ca şi beneficiari indirecţi vizaţi de rezultatul proiectului vor fi în primul rând: 
- călătorii cu serviciul de transport în comun cu tramvaiul, în al doilea rând, proprietarii imobilelor învecinate infrastructurii SC Oradea Transport Local SA utilizată pentru transportul în comun cu tramvaiul, şi în al treilea rând restul populaţiei municiupiului Oradea, care nu neapărat utilizează tramvaiul ca mijloc de transport şi/sau care nu locuiesc în apropierea reţelei de infrastructură a SC Oradea Transport Local SA.

Pentru călatorii cu serviciul de transport în comun cu tramvaiul beneficiile aduse de implementarea unui astfel de centru de mecatronică vor fi:
- creşterea confortului din mijloacele de transport în comun(tramvaie) cauzat de zgomot şi de vibraţii;
- creşterea confortului din mijloacele de transport în comun(tramvaie) datorat accidentelor şi/sau defecţiunilor mijloacelor de transport în comun(tramvaie);
- stagnarea sau chiar scăderea preţului la serviciile oferite de SC Oradea Transport Local SA;

Pentru proprietarii imobilelor învecinate infrastructurii SC Oradea Transport Local SA utilizată pentru transportul în comun cu tramvaiul, beneficiile aduse de implementarea unui astfel de proiect vor fi:
- scăderea poluării fonice datorate zgomotului produs atât de calea de rulare a tramvaielor cât şi de tramvaie în sine
- creşterea confortului datorat faptului că lucrările de mentenanţă şi/sau întreţinere a căii de rularevor fi efectuate mai rar
- reducerea nivelului vibraţiilor transmise de la calea de rulare în structura imobilelor învecinate acesteia, prin exploatarea infrastructurii de transport în condiţii mult îmbunătăţite;

Pentru restul populaţiei municiupiului Oradea, care nu neaparat utilizează tramvaiul ca mijloc de transport şi/sau care locuiesc în apropierea reţelei de infrastructură a SC Oradea Transport Local SA beneficiile aduse de implementarea unui astfel de centru de mecatronică vor fi:
- scăderea poluării fonice datorate stării tehnice necorespunzătoare a mijloacelor de transport în comun (tramvaie)
- flux rutier mai alert, datorită lucrărilor de mentenanţă ce vor fi efectuate mai rar şi preventiv
- asigurarea unei protecţii/securităţi sporite pentru restul populaţiei, care vor fi protejaţi de eventualele incidente în circulaţia pietonală determinate de impactul vibraţiilor asupra clădirilor învecinate căilor de rulare pentru tramvaiele aparţinând SC Oradea Transport Local SA
- reducerea nivelului vibraţiilor transmise de la calea de rulare în structura imobilelor învecinate acesteia, prin exploatarea infrastructurii de transport în condiţii mult îmbunătăţite;
- cercetătorii locali, în momentul actual existând două licee care au un astfel de profil, de mecatronică. Aceştia vor fi beneficiari indirecţi ai proiectului, prin dezvoltarea colaborării între liceele cu profile de specialitate şi SC Oradea Transport Local SA, prin posibilitatea de a-şi satisface perioada de practică în cadrul acestui “Centru de cercetare mecatronică a siguranţei transportului public în comun de călători”. Pe termen lung acest centru îşi propune a atrage tinerii cercetători absolvenţi din minicipiul Oradea.
- economia locală, prin dezvoltarea turismului, deoarece în relaţie cu clusterul pe apă geotermală se doreşte îmbunătăţăţirea fluxurilor de transport în comun de călători cu tramvaiul pentru a asigura un transport sigur, eficient ţi într-un confort adecvat între punctele cheie ale turismului local, aducând de asemenea un beneficiu pe domeniul 45 socio-economic

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României