Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Contextul proiectului

    Centrul de Cercetare Mecatronică face parte dintr-un proiect complex de dezvoltare integrată a unui Cluster de Apă Geotermală, dat fiind faptul că municipiul Oradea dispune de un zăcământ de apă geotermală descoperit în jurul anilor 1960.
Acest cluster, care figurează în mapa de clustere identificate în România, potirivit studiilor elaborate de Ministerul Economiei şi Comerţului, are politica de dezvoltare orientată pe trei direcţii şi anume:
a) exploatarea apei geotermală pentru asigurarea cu energie termică şi apă caldă menajeră a locuinţelor racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică;
b) utilizarea apei geotermale în scopuri de terapie medicală, prin dezvoltarea infrastructurii de agrement, în interirorul Ştrandului Municipal şi a Ştrandului Ioşia Nord;
c) utilizarea apei geotermale în industria cosmetică şi farmaceutică prin atragerea de investitori, în Parcul Industrial care să dezvolte producţia de produse cosmetice şi farmaceutice din apă geotermală;

Cele trei direcţii de dezvoltare a Clusterului de Apă Geotermală sunt diferite însă ele vizează un scop comun şi anume exploatarea zăcământului de apă geotermală în folosul populaţiei şi pentru dezvoltarea susţinută a serviciilor de turism precum şi a producţiei de produse cosmetice şi farmaceutice din apă geotermală.
 
   În cadrul Clusterului de Apă Geotermală, S.C. Oradea Transport Local S.A. are rolul de asigura mobilitatea populaţiei şi a turiştilor, respectiv de a transporta turiştii până la destinaţia dorită iar populaţia oraşului dar şi pe cea din împrejurimi până la locul de muncă, dacă ne referim la componenta de industrie cosmetică şi farmaceutică a clusterului.
   Tocmai de aceea obiectivele care privesc mentenanţa dar şi fiabilitatea transportului în comun de călători, în interirorul clsuterului, sunt dintre cele mai prioritare pentru a asigura condiţii de calitate şi siguranţă populaţiei beneficiare care apelează la serviciile de transport în comun de călători. 
    Pe de altă parte, Centrul de Cercetare Mecatronică a Siguranţei Transportului în Comun de Călători se doreşte a fi un centru de cercetare aplicată cu obiectivul de a dezvolta şi încorpora în cadrul SC Oradea Transport Local SA servicii de cercetare şi dezvoltare multidisciplinară cu scopul de a creşte performanţele tehnologice necesare impuse de normativele europene şi naţionale în domeniul reglementării şi controlului vibraţiilor şi influenţa acestora asupra tramvaielor, infrastructurii acestora, călătorilor şi operatorilor şi siguranţei traficului.
    Prin realizarea acestui Centru se va contribui la creşterea gradului de asimilare, aplicare şi dezvoltare a cunoştinţelor, a serviciilor şi tehnicilor avansate, de utilizare a unor sisteme inteligente, toate în scopul eficientizării activităţii şi a obţinerii unor performanţe economice viabile la nivelul SC Oradea Transport Local SA şi reducerii costurilor, în special a celor cu mentenanţa.
   Un astfel de Centru de Cercetare Mecatronică a Siguranţei Transportului în Comun de Călători nu există în România, fiind o noutate în domeniul serviciilor de transport. 

Obiectivele propuse sunt în acord cu cerinţele europene în domeniu şi urmăresc aplicarea metodelor şi tehnicilor de măsură şi control, valorificarea optimă a potenţialului ştiinţific şi tehnologic de înalt nivel pentru accelerarea procesului de integrare tehnologică la cerinţele şi reglementările Uniunii Europene, precum şi dezvoltarea resurselor umane care să asigure competenta ştiinţifică şi tehnică necesară
aplicării obiectivelor alese.
 
Instrumentele şi echipamentele care urmează a fi utilizate în cadrul acestui Centru utilizează noile tehnologii ale comunicatiei şi informaţiei, necesarul de informaţii concentrându-se pe trei direcţii importante: funcţii şi utilizare, probleme şi caracteristici prezente pentru funcţionalitatea viitoare, măsuri de întreprins pentru a beneficia de funcţii şi utilizare. Pentru a programa şi implementa eficient sistemele
de mentenabilitate este necesar să se dispună de informaţii exacte cu privire la starea căii de rulare şi a mijloacelor de transport public.
   Monitorizarea tramvaielor şi infrastructurii acestora, este una din activităţile principale, care oferă informaţiile necesare pentru controlul nivelului de vibraţii şi zgomote, a defectelor ce pot să apară atât la elementele componente ale tramvaielor, cât şi la căile de rulare, toate cu scopul asigurării unei înalte siguranţe publice.
    Monitorizarea şi măsurarea parametrilor electrici ai liniilor aeriene de alimentare cu energie electrică conduce la evitarea staţionărilor nejustificate şi a întreruperilor circulaţiei cu grave consecinţe asupra traficului rutier. Deasemenea prin monitorizarea pierderilor de curent din staţiile de redresare pentru alimentarea cu tensiune a liniilor aeriene se evită cheltuielile nejustificate cu energia electrică cu impact negativ asupra performanţelor economice ale societăţii.
    Complexitatea informaţiilor obţinute depinde de aparatele şi sistemele de analiză utilizate, parametrii achiziţionaţi fiind necesar a fi digitizaţi în baze de date, care să poată fi prelucrate apoi în diverse moduri în funcţie de destinaţia informaţiei şi adaptate temelor de proiect.
    Pentru realizarea şi implementarea acestui proiect au fost cooptaţi specialişti în domeniul mentenabilităţii electrice şi mecanice a mijloacelor de transport, precum şi cadre universitare care au realizat activităţii de documentare privind sistemele inteligente pentru achiziţie, prelucrare, monitorizare, constatând că, pe plan internaţional, există o gamă diversificată de aparate, astfel încât, din analiza comparativă
a acestora au fost elaborate cerinţele generale pentru sistemele performante cu care urmează a fi dotat Centrul, în aşa fel încât acestea să răspundă obiectivelor propuse.
    Pe plan intern nu există experienţă consistentă în domeniul producerii de aparate de măsurare a nivelului de vibraţii şi zgomote, de termografie. Arhitectural, elementele de bază ale sistemelor propuse sunt structurate pe mai multe domenii, cum ar fi: sisteme de vibraţii şi zgomote, sisteme de diagnosticare parametrii electrici şi mecanici, sistem termografic, sisteme de prelucrare, analiză şi predicţie, interconectate logic prin intermediul unui server de comunicatie şi baze de date.
    Sistemele de achiziţie propuse se compun din staţii de achiziţii fixe şi sisteme de achiziţii mobile (analizoare portabile, cameră termografică, truse de aliniere etc). Staţiile fixe presupun realizarea unui modul de achiziţie inteligent plasat în arealul suspus studiului, modul care va realiza automat achiziţia şi stocarea parametrilor studiaţi. Aceste staţii trebuie să aibă în componenţă senzori de localizare GPS. 
     Staţia mobilă va fi realizată din aparatură portabilă de achiziţie pentru toţi parametrii definitorii pentru vibraţii, zgomote etc. Datele obţinute de către staţiile fixe şi cele mobile sunt preluate automat sau manual la nivel central, care presupune existenţa unui server de baze de date şi a unei baze de date relaţională pentru stocarea şi identificarea unică a tuturor măsurătorilor.
    Sistemul de prelucrare, analiză şi predicţie presupune proiectarea unei reţele de calcul construită în jurul acestui server de date, prelucrările ulterioare a datelor culese necesitând capacitate mare de calcul. Sistemele cu care se intenţionează dotarea centrului vor fi “state of the art” între sistemele de monitorizare on-line şi off line a vibraţiilor şi a altor parametri mecanici şi electrici, cele mai performante în domeniu prin soluţiile de ultimă generaţie multi-canal şi analiză structurală, care le oferă. Sistemele de măsurare, monitorizare, analiză şi predicţie trebuie să fie realizări de dată recentă, care să aplice ultimele realizări ale tehnologiei informaţiei din domeniul agenţilor inteligenţi la sistemele informatice de mediu – EIS Environmetal Information
Systems – să fie de tip modular, care să permită îmbunătăţirea continuă a sistemului. Astfel de sisteme de monitorizare au fost implementate în oraşul Alexandria – Egipt, în Edingburgh – Scoţia, Innsbruck – Austria, iar Institutul Naţional Francez pentru Cercetare şi Siguranţa transporturilor utilizează astfel de sisteme pentru îmbunătăţirea permanentă a performanţelor transportului public urban din Franţa, precum şi în alte oraşe.
Un alt echipament (utilaj) important din dotarea acestui centru de cercetare ar fi strungul mobil de ultimă generaţie tip MOBITURN pentru prelucrări mecanice ale roţilor tramvaielor, destinat pentru eliminarea bătăilor radiale şi frontale producătoare de zgomote şi vibraţii. În urma rezultatelor testării şi analizării cu ajutorul echipamentelor performante din dotarea laboratorului a zgomotelor şi vibraţiilor produse de către roţile tramvaiului în timpul deplasării pe calea de rulare cu şi fără călători, este necesară o prelucrare de precizie a profilului roţilor. Această prelucrare (reprofilare a roţilor prin strunjire) de precizie şi calitate superioară, cu abateri minime pentru eliminarea vibraţiilor cu rezultate performante se poate executa cu acest tip de strung deoarece este construit în mod flexibil şi universal aplicabil utilizat pentru orice tip de tramvai. Cu acest strung se pot prelucra roţi fără demontarea acestora de pe tramvai, roţi montate doar pe boghie sau seturi individuale de roţi. Precizia acestei reprofilări ale roţilor fiind ≤0,1 mm pentru un set de roţi(roţi montate pe aceeaşi osie), ≤0,3 mm pentru roţile montate pe acelaşi boghiu, rugozitatea suprafeţelor roţilor după prelucrare Ra<100μm şi Rz<μm.
Având un grad mare de utilizare, precizie şi calitate în execuţia lucrărilor, timp îndelungat de viaţă cu întreţinere minimă asigură un raport optim între cost şi performanţă şi pentru acest fapt este tot mai solicitat pe plan internaţional. Începând cu anul 2002 funcţionează în mai multe ţări exemplu Germania, Franţa, Belgia, Elveţia, Finlanda, Olanda, Spania, Marea Britanie, U.S.A şi Chile.
O dotare importantă pentru centrul de cercetare va fi Unimog-ul. Există multe autovehicule clasice şi multe dintre acestea au fost uitate de mult de-a lungul timpului. Nu este şi cazul modelului Unimog. Dezvoltat în timpul perioadei dificile ce a urmat celui de-al Doilea Război Mondial, indestructibilul Unimog este una din legendele vii din domeniul construcţiilor de maşini. Modelul Unimog face faţă sarcinilor efectuate în cele mai dificile condiţii, făcând faţă la diferite date economice şi grupuri de cumpărători. Şi nu este de mirare, întrucât acesta face faţă pe teren extrem de accidentat, tractează trenuri de marfă, poate fi utilizat pe carosabil/pe şine şi este prevăzut cu puncte de fixare pentru un număr mare de echipamente. De-a lungul deceniilor, modelul Unimog şi-a demonstrat în întreaga lume valoarea de autovehicul extrem de eficient, bun la toate. Conceptul său de bază a rămas neschimbat: o flexibilitate ridicată pentru orice fel de sarcini, abilităţi în condiţii extreme de teren accidentat datorită tracţiunii integrale, a punţilor portal şi a diferenţialelor locabile, în partea din faţă şi din spate, o cabină compactă, o rezistenţă superioară şi posibilităţi de montare a unei mari varietăţi de echipamente de lucru. Unimog este un autovehicul profesionist pentru profesioniştii ce solicită performanţe extraordinare şi costuri reduse de funcţionare pe tot parcursul anului. Oferă posibilităţi pe care nici un alt autovehicul din lume nu le poate oferi. 
Echipamentele propuse a se achiziţiona urmăresc două obiective importante şi anume:
- un obiectiv tehnic: de monitorizare, măsurare şi analiza a vibraţiilor şi parametrilor electrici care contribuie în mod hotărâtor la implementarea sistemului de mentenanţă predictiv şi preventiv, echipamentele propuse pentru achiziţionare din dotarea Centrului de Cercetare Mecatronică sunt de ultimă generaţie;
- un obiectiv ştiinţific: de utilizare a vibraţiilor, dispersiei temperaturii în infraroşu, de monitorizare a semnalelor electrice în diagnosticarea defectelor care apar la echipamentele tehnologice care compun mijloacele de transport în comun de călători.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României