Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Obiective specifice

 

1.Creşterea productivităţii, a nivelului de inovare şi a competititvităţii pe piaţă a S.C. OTL S.A. prin implementarea unui sistem de mentenanţă predictivă care să urmărească:
- modernizarea transportului public urban în municipiul Oradea
- eficientizarea activităţii de mentenanţă a mijloacelor de transport
- reducerea cheltuielilor S.C. OTL S.A. prin reducerea costurilor de reparaţie şi întreţinere
- creşterea duratei de viaţă în exploatarea optimă a tramvaielor de la 17 la 25 de ani
- creşterea competitivităţii pe piaţă a S.C. OTL S.A. prin furnizarea de servicii de calitate superioară (creşterea siguranţei, scăderea vibraţiilor şi a poluării fonice, scăderea sau menţinerea nivelului de tarifare)
- utilizarea conceptului de mentenanţă predictivă prin metode inovative
2. Creşterea şi modernizarea capacităţii de cercetare dezvoltare a S.C. OTL S.A. prin dezvoltarea infrastructurii specifice şi prin crearea de locuri de muncă pentru tineri şi specialişti de înaltă calificare în domeniul C-D
- crearea unui laborator C-D
- achiziţionarea a 38 echipamente destinate C-D
- achizitionarea a 10 echipamente IT și pentru comunicații destinate activității C-D
- achiziționarea unui activ necorporal destinat activității C-D
- 10 locuri de muncă nou create
- 10 locuri de muncă nou create în activitatea C-D
 
3. Creşterea calităţii serviciilor publice de transport oferite de S.C. OTL S.A. prin:
- creşterea fiabilităţii şi siguranţei în transport prin implementarea unui sistem de mentenanţă predictivă pentru sistemul de transport electric 10
- studierea influenţei abaterilor dimensionale ale roţilor de tramvai asupra nivelului de vibraţii şi zgomote cu scopul reducerii poluării fonice în interiorul şi exteriorul mijloacelor de transport electric şi eliminarea acestora prin strunjirea roţilor în situ.
- determinarea nivelului de zgomot în interiorul tramvaielor şi stabilirea modului de reducere a acestuia prin identificarea soluţiilor tehnice de determinare a materialelor fono-absorbante.
- studierea influenţei amplitudinii vibraţiilor generate de tramvai şi a nivelului de zgomot asupra corpului uman – călători.
- determinarea de soluţii tehnice de reducere a poluării fonice a mediului ambiant, generate de mijloacele de transport în comun.
 
4. Reducerea cheltuielilor de funcţionare a S.C. OTL S.A. ca urmare a implementării sistemului de mentenanţă predictivă (de la 2.072.048 la 509.520 lei/an)
 
5. Dezvoltarea S.C. OTL S.A. bazată pe înalte tehnologii prin implementarea rezultatelor C-D în activitatea firmei. 

Obiectivele Operaţiunii 2.3.2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD sunt:
- dezvoltarea capacităţii de cercetare a întreprinderilor, în vederea creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă.
- crearea de noi locuri de muncă în întreprinderi pentru activitatea de CD.
 
Atingerea obiectivelor setate, proiectul “Centru de cercetare mecatronică a siguranţei transportului public în comun de călători” va contribui la principalele obiective ale competiţiei prin crearea infrastructurii de cerecetare a S.C. OTL S.A. care va duce la consolidarea poziţiei firmei pe piaţă prin intermediul metodelor inovative şi prin crearea a 10 locuri de muncă pentru persoane specializate în domeniul cercetării în mecatronică.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României