Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Obiectivul principal

Proiectul “Centru de cercetare mecatronică a siguranţei transportului public în comun de călători” are ca obiectiv principal dezvoltarea capacităţii de cercetare a S.C. OTL S.A. în vederea creşterii nivelului de inovare şi a calităţii serviciilor de transport urban furnizate.

Scopul proiectului este de a dezvolta transportul urban în municipiul Oradea prin aplicarea rezultatelor cercetării în exploatarea infrastructurii utilizate în prezent. Acest lucru va fi realizat prin crearea infrastructurii necesare cercetării dar şi prin angajarea de personal calificat în domeniu. Prin dezvoltarea capacităţii de cercetare şi inovare S.C. OTL S.A. îşi va consolida poziţia pe piaţă a prin scăderea costurilor şi prin imbunătăţirea calităţii serviciilor prestate.

Prin dezvoltarea proiectului “Centru de cercetare mecatronică a siguranţei transportului public în comun de călători” se urmăreşte creşterea gradului de asimilare, aplicare şi dezvoltare a tehnicilor avansate şi cunoştinţelor în domeniul mentenanţei predictive, siguranţei călătorilor, protecţiei mediului în scopul îmbunătăţirii performanţelor tehnologice necesare creşterii calitătii, eficienţei transportului urban de călători, precum şi a creşterii calităţii vieţii în municipiul Oradea.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României